Konceptualus šiuolaikinės akumuliatoriaus energijos kaupimo sistemos vaizdas su vėjo turbinomis ir saulės baterijų elektrinėmis fone. 3d atvaizdavimas

Tikslai ir atskaitomybė

Konceptualus šiuolaikinės akumuliatoriaus energijos kaupimo sistemos vaizdas su vėjo turbinomis ir saulės baterijų elektrinėmis fone. 3d atvaizdavimas
energy_cells_icon_01

Ataskaitos

Valdysena

UAB „Energy cells“ priklauso „EPSO-G“ įmonių grupei.

Valdysenos kodeksas

Informacija rengiama.

Auditas

Vidaus auditas

Siekiant užtikrinti veiklos skaidrumą ir efektyvumą, „EPSO-G“ įmonių grupėje veikia centralizuotas vidaus audito padalinys, kuris pavestas funkcijas vykdo grupės mastu ir yra tiesiogiai atskaitingas „EPSO-G“ valdybai, kurios daugumą sudaro nepriklausomi nariai.

„EPSO-G“ valdymo bendrovės auditoriai nėra pavaldūs audituojamos įmonės administracijai. Tai sukuria sąlygas pastebėti galimus veiklos trūkumus ir juos eliminuoti, taip pat identifikuoti sritis veiklos efektyvumo didinimui. 

„EPSO-G“ vidaus audito misija yra kurti pridėtinę vertę visoms grupės bendrovėms ir prisidėti prie jų veiklos tikslų įgyvendinimo, sistemingai ir visapusiškai vertinant ir padedant gerinti valdymo, rizikos valdymo bei kontrolės procesų veiksmingumą.

Padalinio darbuotojai nuolat vykdo vidaus auditus ir reguliariai stebi, kaip įgyvendinamos rekomendacijos, o taip pat, kaip taisomi kiti su vidaus kontrole susiję trūkumai, kuriuos įvardijo išorės auditoriai, reguliatorius ar valstybinės kontrolės įstaigos.

Išorės auditas

2021 m. „Energy cells“ sudarė audito paslaugų teikimo sutartį su „PricewatehouseCoopers”.

Darbo užmokestis

Tikslai

Pagrindinis „Energy cells“ tikslas yra teikti elektros energijos perdavimo sistemos operatoriui izoliuotam elektros energetikos sistemos darbui reikalingą elektros energijos rezervo užtikrinimo paslaugą.

Konkretūs 2022-2026 m. tikslai yra pateikiami strategijoje.

Strategija