Apie projektą

„Energy cells“ įrengė ir į Lietuvos energetikos sistemą integravo keturių energijos kaupimo įrenginių, baterijų parkų sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa siekia 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh).

Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos baterijų parkus parkus „Energy cells“ įrengė Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse. Tai šiuo metu yra didžiausias Baltijos šalyse ir vienas didžiausių tokio tipo projektų Europoje.

elektros energijos kaupimo įrenginiai


Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra būtina siekiant užtikrinti Lietuvos energetikos sistemos saugumą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu. Momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) užtikrinsianti energijos kaupiklių sistema po sinchronizacijos bus naudojama iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos integracijai.

energy_cells_icon_01

Didelės talpos energijos kaupiklių sistemą įrengs ir aptarnaus bendrovių „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumas. Jungtinės veiklos pagrindu projektą įgyvendinančios bendrovės laimėjo viešai skelbtą tarptautinį sistemos įrengimo paslaugų ir energijos kaupimo technologijų pirkimo konkursą.

Remiantis pasirašyta 109 mln. eurų vertės sutartimi, „Siemens Energy“ ir „Fluence“ suprojektuos, pagamins ir prie elektros perdavimo sistemos prijungs energijos kaupimo įrenginių sistemą, taip pat 15 metų po sistemos įjungimo teiks garantines aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

Konceptualus šiuolaikinės akumuliatoriaus energijos kaupimo sistemos vaizdas su vėjo turbinomis ir saulės baterijų elektrinėmis fone. 3d atvaizdavimas

Svarbiausi projekto etapai

2021 m. sausio mėn.

Įsteigta specialios paskirties 100 proc. „EPSO-G“ valdoma dukterinė bendrovė „Energy cells“.

2021 m. sausio mėn.

Paskelbtas tarptautinis baterijų energijos kaupimo įrenginių sistemos projektavimo, gamybos, įrengimo Lietuvos EES darbų ir techninio aptarnavimo paslaugų pirkimo konkursas.

2021 m. liepos mėn.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė „Energy cells“ momentinį elektros energijos rezervą Lietuvai turinčių užtikrinti kaupimo įrenginių operatore.

2021 m. spalio mėn.

„Energy cells“ pasirašė sutartį su pirkimą laimėjusiu „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumu.

2021 m. lapkričio mėn.
Energijos kaupimo įrenginių sistemos projektavimo darbų pradžia.
2022 m. birželio mėn.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos statybos darbų pradžia.

2022 m. IV ketv.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos testavimo darbų pradžia.

2023 m. III ketv.

Pradėta teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą 50 MW galia.

2023 m. IV ketv.

Planuojama pradėti teikti izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą visa 200 MW galia.

Energetinis saugumas

Lietuvai ruošiantis 2025 metais prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų sistemos (KET) ir atsijungti nuo BRELL (Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) žiedo, svarbu užsitikrinti momentinį elektros energijos rezervą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu.

Momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai užtikrins 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh) elektros energijos kaupimo įrenginių sistema. Esant poreikiui, didelės talpos rezerviniai kaupikliai galią pradės tiekti nedelsiant – per 1 sekundę. Taip bus užtikrintas patikimas aktyviosios galios pateikimas į elektros tinklą iki bus paleisti kiti elektros gamybos šaltiniai. Šiuo metu IPS/UPS sistemoje veikiančios Lietuvos elektrinės energiją gali pradėti teikti per 15 minučių.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos operatorė „Energy cells“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą Lietuvai yra įsipareigojusi teikti iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Vėliau energijos kaupikliai prisidės prie energijos iš atsinaujinančių išteklių integracijos.

Atsinaujinanti energetika

energy_cells_icon_01

Po sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais (KET) „Energy cells“ valdoma energijos kaupimo įrenginių sistema galės saugoti ir, prireikus, į tinklą patiekti saulės arba vėjo jėgainių pagamintą elektrą. Lietuva siekia, kad jau 2030 metais šalyje būtų pagaminta 70 proc. suvartojamos elektros energijos, beveik pusė jos iš atsinaujinančių išteklių (AEI).

Augant saulės ir vėjo parkų skaičiui, reikalingos inovatyvios ir lanksčios energetikos sistemos valdymo priemonės. Kuo daugiau turime AEI pajėgumų ir kuo daugiau energijos pagaminame, tuo daugiau sprendimų reikia, kad užtikrintume sėkmingą ir efektyvią energijos iš AEI integraciją.

Dažnio valdymas

Dėl AEI generuojamos galios nepastovumo kyla iššūkių, susijusių su sistemos balansavimu ir dažnio valdymu. Energijos kaupimo įrenginiai gali užtikrinti dažnio valdymo rezervus ir papildomai sintetinės inercijos pagalba reaguoti į dažnio kitimo greitį ir taip prisidėti prie dažnio stabilumo užtikrinimo.

Sistemos balansavimas

Energija gaminama esant tinkamoms oro sąlygoms ir tai ne visada sutampa su realiu elektros energijos naudojimo poreikiu. Kaupiant perteklinę energiją baterijose, galima sumažinti elektros tinklo apkrovas ar prie jų prisitaikyti.

Naujieji energijos kaupimo įrenginiai naudos klimatui neutralias technologijas, o tai leis prisidėti prie šalies klimato kaitos mažinimo tikslų, nes sumažės perdavimo sistemos valdymui reikalingų taršesnių elektros energijos šaltinių poreikis.

Veikimas ir susiję duomenys

Informacija bus teikiama nuo energijos kaupimo įrenginių sistemos veiklos pradžios.