Makro nuotrauka Pirkimo užsakymas su pieštuku

Viešieji pirkimai

Makro nuotrauka Pirkimo užsakymas su pieštuku
energy_cells_icon_01

Politika

Vykdydama viešuosius pirkimus „Energy Cells“ vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais. Tai reglamentuoja „EPSO-G“ grupės pirkimų politika.

Vykdymas

Pirkimus vykdo „Energy cells“ vadovo paskirti pirkimų organizatoriai (mažos vertės pirkimus) ir viešųjų pirkimų komisija (supaprastintus ir tarptautinius pirkimus), kurią sudaro:

• Vadovas Rimvydas Štilinis
• Technikos vadovas Vitalijus Baranskas
• Administravimo ir pirkimų vadovė Giedrė Šiaulienė
• UAB „EPSO-G“ vyresnysis teisininkas Justas Grigaravičius

Interesų deklaracija

Viešųjų pirkimų darbuotojų duomenys

• Administravimo ir pirkimų vadovė Giedrė Šiaulienė
• Pirkimų projektų vadovė Sonata Pravilionienė