Makro nuotrauka Pirkimo užsakymas su pieštuku

Viešieji pirkimai

Makro nuotrauka Pirkimo užsakymas su pieštuku
energy_cells_icon_01

Politika

Vykdydama viešuosius pirkimus „Energy Cells“ vadovaujasi skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo ir proporcingumo principais. Tai reglamentuoja „EPSO-G“ grupės pirkimų politika.

Vykdymas

Pirkimus vykdo „Energy cells“ generalinio direktoriaus paskirti pirkimų organizatoriai (mažos vertės pirkimus) ir viešųjų pirkimų komisija (supaprastintus ir tarptautinius pirkimus), kurią sudaro:

• Generalinis direktorius Rimvydas Štilinis
• Technikos vadovas Vitalijus Baranskas
• Pirkimų projektų vadovė Giedrė Šiaulienė
• Administratorė-biuro vadovė Milda Karbauskienė

Interesų deklaracija

„Energy cells“ pirkimų organizatoriai ir viešųjų pirkimų komisijos nariai yra pateikę privačių interesų deklaracijas Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai. Jos skelbiamos čia: https://pinreg.vtek.lt/app/

2022 m. planuojamų viešųjų pirkimų plano suvestinė

Viešųjų pirkimų skelbimus galite rasti čia

Paviešintas sutartis, sudarytas atlikus viešųjų pirkimų procedūras, galite rasti čia

Viešųjų pirkimų ataskaitas galite rasti čia

UAB „Energy cells“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašą galite rasti čia

Informacija dėl nepirkimo iš CPO (informacija ruošiama)

Energy cells’ procurement organisers and members of the Public Procurement Commission have submitted declarations of private interests to the Chief Official Ethics Commission. They are published here: https://pinreg.vtek.lt/app/

Procurement notices can be found here

Procurement reports can be found here

Viešųjų pirkimų darbuotojų duomenys

• Pirkimų projektų vadovė Giedrė Šiaulienė

• Viešųjų pirkimų specialistė Onutė Skarbauskienė