Elegantiškai rankoje laikoma baterija, kupina energijos

Veiklos politikos

Elegantiškai rankoje laikoma baterija, kupina energijos
energy_cells_icon_01

„Energy cells“ prisijungia prie šių „EPSO-G“ įmonių grupės politikų pilna apimtimi, atsižvelgiant į kompetencijos pasikeitimus:

asmens duomenų apsaugos,

neskelbtinos informacijos apsaugos,

pirkimų,

etikos kodekso,

apskaitos,

korporatyvinio valdymo,

transporto,

korupcijos prevencijos,

rizikų valdymo,

Grupės akcijų pardavimo sandorių sudarymo,

darbuotojų saugos ir sveikatos politikų,

darnumo,

lygių galimybių,

darbuotojų atlygio, veiklos vertinimo ir ugdymo,

„Energy cells“ prisijungia prie šių „EPSO-G“ įmonių grupės politikų su išimtimis, netaikant atitinkamų nuostatų bei atsižvelgiant į kompetencijų pasikeitimus:

interesų valdymo,

sandorių su susijusiomis šalimis,

iždo valdymo ir finansinių rizikų valdymo,

atrankų,

veiklos skaidrumo ir komunikacijos,

projektų valdymo,

aplinkosaugos,

Visos „EPSO-G“ veiklos politikos.

Energy cells, considering changes in competencies, joins the following EPSO-G Group’s policies in full.

Protection of personal data,

protection of sensitive information,

procurement,

code of conduct,

accounting,

corporate governance,

transport,

prevention of corruption,

risk management,

conclusion of the Group share sale transactions,

occupational safety and health policies,

sustainability,

equal opportunities policy,

employee remuneration, performance evaluation and training,

interest management,

transactions with related parties,

treasury management and financial risk management,

selections,

operational transparency and communication,

project management,

environmental protection,

All EPSO-G’s operational policies.