EU finansavimas

ES parama

Projekto vykdytojas: „Energy cells“

Projekto sutarties vertė: 109 mln. Eur

Energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti bendrovei „Energy cells“ skirtas 87,6 mln. Eurų finansavimas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. Visa momentinį elektros energijos rezervą ir galimybę savarankiškai dirbti izoliuotu režimu Lietuvai turinčio užtikrinti projekto vertė – 109 mln. Eurų.

Pagrindinis projekto tikslas

Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra reikalinga siekiant sustiprinti Lietuvos energetikos sistemos saugumą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu. Momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) užtikrinsianti energijos kaupiklių sistema po sinchronizacijos bus naudojama iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos integracijai.

Apie projektą

2021 m. liepos pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovę „Energy cells“ momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai turinčių užtikrinti kaupimo įrenginių operatore ir patikėjo jai valdyti elektros kaupimo įrenginių sistemą.

„Energy cells“ įrengs ir į Lietuvos energetikos sistemą integruos keturių energijos kaupiklių parkų (baterijų parkų) sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh). Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos energijos kaupimo įrenginius „Energy cells“ įdiegs Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse. Tai yra didžiausias Baltijos šalyse ir vienas didžiausių bei vienas primųjų tokio tipo projektų Europoje.

Didelės talpos energijos kaupiklių sistemą įrengs ir aptarnaus bendrovių „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumas. Jungtinės veiklos pagrindu projektą įgyvendinančios bendrovės laimėjo „Energy cells“ skelbtą tarptautinį sistemos įrengimo paslaugų ir energijos kaupimo technologijų pirkimo konkursą.

Remiantis pasirašyta 109 mln. eurų vertės sutartimi „Siemens Energy“ ir „Fluence“ suprojektuos, pagamins ir prie elektros perdavimo sistemos prijungs energijos kaupimo įrenginių sistemą, taip pat 15 metų po sistemos įjungimo teiks garantines aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

Projekto tikslai ir svarba: 

  • Lietuvai planuojant 2025 metais prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų sistemos (KET) ir atsijungti nuo BRELL (Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) žiedo svarbu užsitikrinti momentinį elektros energijos rezervą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu.
  • Energijos kaupimo įrenginių sistema užtikrins momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą ir iki sinchronizacijos su KET 2025 metais teiks izoliuoto darbo rezervo paslaugą.
  • Esant poreikiui, didelės talpos rezerviniai kaupikliai galią pradės tiekti nedelsiant – per 1 sekundę. Taip bus užtikrintas patikimas aktyviosios galios pateikimas į elektros tinklą iki bus paleisti kiti elektros gamybos šaltiniai. Šiuo metu IPS/UPS sistemoje veikiančios kitos Lietuvos elektrinės energiją gali pradėti teikti per 15 minučių.
  • Po sinchronizacijos su KET sistema energijos kaupikliai galės saugoti ir prireikus į tinklą patiekti saulės arba vėjo jėgainių pagamintą elektrą. Lietuva siekia, kad jau 2030 metais šalyje būtų pagaminta 70 proc. suvartojamos elektros energijos, beveik pusė jos iš atsinaujinančių išteklių.
  • Naujieji energijos kaupimo įrenginiai naudos klimatui neutralias technologijas, o tai leis prisidėti prie šalies klimato kaitos mažinimo tikslų, nes sumažės perdavimo sistemos valdymui reikalingų konvencinius energijos šaltinius naudojančių generatorių paslaugų poreikis.


Susiję naujienos

Energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti skirtas 87,6 mln. eurų ES finansavimas – Energy Cells (energy-cells.eu)

Projekto vykdytojas: „Energy cells“

Projekto sutarties vertė: 109 mln. Eur

Energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti bendrovei „Energy cells“ skirtas 87,6 mln. Eurų finansavimas iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės „NextGenerationEU“ pagal planą „Naujos kartos Lietuva“. Visa momentinį elektros energijos rezervą ir galimybę savarankiškai dirbti izoliuotu režimu Lietuvai turinčio užtikrinti projekto vertė – 109 mln. Eurų.

Pagrindinis projekto tikslas

Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra reikalinga siekiant sustiprinti Lietuvos energetikos sistemos saugumą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu. Momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais (KET) užtikrinsianti energijos kaupiklių sistema po sinchronizacijos bus naudojama iš atsinaujinančių energijos šaltinių gaminamos energijos integracijai.

Apie projektą

2021 m. liepos pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė paskyrė „EPSO-G“ įmonių grupės bendrovę „Energy cells“ momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą Lietuvai turinčių užtikrinti kaupimo įrenginių operatore ir patikėjo jai valdyti elektros kaupimo įrenginių sistemą.

„Energy cells“ įrengs ir į Lietuvos energetikos sistemą integruos keturių energijos kaupiklių parkų (baterijų parkų) sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh). Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos energijos kaupimo įrenginius „Energy cells“ įdiegs Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse. Tai yra didžiausias Baltijos šalyse ir vienas didžiausių bei vienas primųjų tokio tipo projektų Europoje.

Didelės talpos energijos kaupiklių sistemą įrengs ir aptarnaus bendrovių „Siemens Energy“ ir „Fluence“ konsorciumas. Jungtinės veiklos pagrindu projektą įgyvendinančios bendrovės laimėjo „Energy cells“ skelbtą tarptautinį sistemos įrengimo paslaugų ir energijos kaupimo technologijų pirkimo konkursą.

Remiantis pasirašyta 109 mln. eurų vertės sutartimi „Siemens Energy“ ir „Fluence“ suprojektuos, pagamins ir prie elektros perdavimo sistemos prijungs energijos kaupimo įrenginių sistemą, taip pat 15 metų po sistemos įjungimo teiks garantines aptarnavimo ir priežiūros paslaugas.

Projekto tikslai ir svarba: 

  • Lietuvai planuojant 2025 metais prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų sistemos (KET) ir atsijungti nuo BRELL (Baltarusijos, Rusijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos) žiedo svarbu užsitikrinti momentinį elektros energijos rezervą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu.
  • Energijos kaupimo įrenginių sistema užtikrins momentinį izoliuoto darbo elektros energijos rezervą ir iki sinchronizacijos su KET 2025 metais teiks izoliuoto darbo rezervo paslaugą.
  • Esant poreikiui, didelės talpos rezerviniai kaupikliai galią pradės tiekti nedelsiant – per 1 sekundę. Taip bus užtikrintas patikimas aktyviosios galios pateikimas į elektros tinklą iki bus paleisti kiti elektros gamybos šaltiniai. Šiuo metu IPS/UPS sistemoje veikiančios kitos Lietuvos elektrinės energiją gali pradėti teikti per 15 minučių.
  • Po sinchronizacijos su KET sistema energijos kaupikliai galės saugoti ir prireikus į tinklą patiekti saulės arba vėjo jėgainių pagamintą elektrą. Lietuva siekia, kad jau 2030 metais šalyje būtų pagaminta 70 proc. suvartojamos elektros energijos, beveik pusė jos iš atsinaujinančių išteklių.
  • Naujieji energijos kaupimo įrenginiai naudos klimatui neutralias technologijas, o tai leis prisidėti prie šalies klimato kaitos mažinimo tikslų, nes sumažės perdavimo sistemos valdymui reikalingų konvencinius energijos šaltinius naudojančių generatorių paslaugų poreikis.


Susiję naujienos

Energijos kaupimo įrenginių sistemai įrengti skirtas 87,6 mln. eurų ES finansavimas – Energy Cells (energy-cells.eu)