„EPSO-G“ paskelbė „Energy cells“ patronuojančios bendrovės nominuojamo valdybos nario atranką

2023-03-13

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė „EPSO-G“ paskelbė atranką į dukterinės bendrovės „Energy cells“ patronuojančios bendrovės nominuojamo inovacijų diegimo ir veiklos plėtros kompetencijų srities valdybos nario vietą.  

Užtikrinant gerąją valdymo praktiką ir teisės aktų įgyvendinimą „Energy cells“ valdybą sudaro trys nariai: nepriklausomas narys, patronuojančios bendrovės „EPSO-G“ deleguotas valdybos narys ir valdybos narys valstybės tarnautojas.

Šiuo metu nepriklausomo valdybos nario pareigas eina konsultacijų bendrovės „Talisman“ nepriklausomas konsultantas Darius Klimašauskas, o Energetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupės vyr. patarėja Dovilė Kapačinskaitė yra „Energy cells“ valdybos narė – valstybės tarnautoja. Dabartinės „Energy cells“ valdybos kadencija baigsis 2026 metų balandį.

„Energy cells“, kurios 100 proc. akcijų valdo „EPSO-G“, įrengė ir šiuo metu testuoja šalies energetinei nepriklausomybei svarbų energijos kaupimo įrenginių sistemą. 200 MW suminės galios keturių baterijų parkų sistema iki sinchronizacijos su Kontinentinės Europos tinklais užtikrins momentinį izoliuoto energetikos sistemos darbo rezervą, o po sinchronizacijos prisidės prie iš saulės ir vėjo gaunamos energijos integracijos.

 „EPSO-G“ įmonių grupę sudaro valdymo įmonė „EPSO-G“, bendrovės „Amber Grid“, „Baltpool”, „Energy cells”, „Litgrid“ ir „Tetas” bei netiesiogiai kontroliuojama „GET Baltic”. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.

 Kandidatai dokumentus kviečiami teikti iki balandžio 2 dienos.

Nuoroda į skelbimo dokumentą.