Patvirtinti „Energy cells“ valdybos nariai – V. Baltuškonis, D. Kapačinskaitė ir D. Klimašauskas

2022-04-14

Elegantiškai rankoje laikoma baterija, kupina energijos

Energijos perdavimo ir mainų įmonių grupės „EPSO-G“ valdyba išrinko energijos kaupimo įrenginių sistemos projektą įgyvendinančios bendrovės „Energy cells“ valdybos narius. Siekiant užtikrinti gerąją valdymo praktiką ir teisės aktų įgyvendinimą, keturių metų kadencijai buvo išrinkti trys valdybos nariai: patronuojančios bendrovės „EPSO-G“ deleguotas valdybos narys Viktoras Baltuškonis, nepriklausomas narys Darius Klimašauskas ir Dovilė Kapačinskaitė, išrinkta į valdybos nario valstybės tarnautojo vietą.

„EPSO-G“ deleguotas valdybos narys Viktoras Baltuškonis stiprins bendrovės kompetencijas inovacijų diegimo ir veiklos plėtros srityje. „EPSO-G“ finansų vadovo pareigas einantis V. Baltuškonis taip pat yra „EPSO-G“ grupės įmonių – tarptautinės biokuro biržos „Baltpool“ ir gamtinių dujų biržos „GET Baltic“ – valdybų narys, atsakingas už finansų srities priežiūrą.

Valstybės tarnautoja Dovilė Kapačinskaitė šiuo metu dirba vyr. patarėja Energetikos ministerijos Strateginių pokyčių valdymo grupėje. „Energy cells“ valdyboje D. Kapačinskaitė bus atsakinga už projektų valdymo, kontrolės ir nacionalinio saugumo interesų priežiūros sritis.

Nepriklausomu valdybos nariu „EPSO-G“ valdyba patvirtino iš 11 kandidatų atrinktą, konsultacijų bendrovės „Talisman“ nepriklausomą konsultantą Darių Klimašauską. Jis bus atsakingas už finansų valdymo bei įmonių pirkimo ir pardavimo sandorių sudarymo sritis.

„Energy cells“ į Lietuvos energetikos tinklą integruos energijos kaupimo įrenginių sistemą, kurios bendra suminė galia ir talpa sieks 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh). Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos energijos kaupimo įrenginių parkus „Energy cells“ įrengs Vilniuje, Šiauliuose, Alytuje ir Utenoje. Energijos kaupiklių sistema tarnaus kaip momentinis izoliuoto darbo energijos rezervas ir užtikrins patikimą, stabilų Lietuvos elektros energetikos sistemos darbą iki sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, o ateityje prisidės prie sparčios augančių atsinaujinančių energijos šaltinių integracijos.

„Energy cells“ izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugą pradės teikti šių metų gruodžio mėnesį.

Energijos kaupimo įrenginių sistemos operatore paskirtos bendrovės „Energy cells“ 100 procentų akcijų priklauso energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei „EPSO-G“. „EPSO-G“ vienintelio akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija.