Korupcijos prevencija 00

energy_cells_icon_01

„Energy cells” įgyvendina Lietuvai svarbų strateginį energetikos projektą – į Lietuvos energetikos sistemą integruos elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą, kurių bendra suminė galia ir talpa sieks 200 megavatų (MW) ir 200 megavatvalandžių (MWh). Keturis po 50 MW galios ir 50 MWh talpos energijos kaupimo įrenginius „Energy cells“ įdiegs Vilniaus, Šiaulių, Alytaus ir Utenos transformatorių pastotėse. Lietuvos elektros energijos kaupimo įrenginių sistema yra būtina siekiant užtikrinti Lietuvos energetikos sistemos saugumą ir galimybę dirbti izoliuotu režimu.

Įgyvendinant šį projektą bendrovė laikosi griežtų skaidrumo standartų, savo veikloje netoleruojame jokių korupcijos apraiškų, nederamos naudos priėmimo, teikimo, siūlymo, pažadėjimo ar reikalavimo piktnaudžiaujant einamomis pareigomis. „Energy cells” taip pat netoleruoja netinkamų privilegijų siūlymo ir priėmimo, prekybos poveikiu, netinkamos įtakos proteguojant gimines, sutuoktinius ar draugus, nes siekiame, kad mūsų sprendimams nedarytų įtakos asmeniniai interesai ar asmeninės naudos siekis.

„Energy cells” korupcijos prevencijos veikla remiasi nacionaliniais teisės aktais bei savanoriškais juos viršijančiais įsipareigojimais:

  • „Energy cells” vadovas yra tiesiogiai atsakingas už korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą ir rodo pavyzdį savo darbuotojams;
  • taikome proporcingas, rizikos vertinimu pagrįstas antikorupcines procedūras;
  • reguliariai atliekame su korupcija susijusių rizikų vertinimą, planuojame ir pritaikome korupcijos riziką mažinančias priemones;
  • stebime antikorupcinės veiklos efektyvumą ir, jei reikia, diegiame veiksmingesnes priemones.

„Energy cells” vadovaujasi „EPSO-G” įmonių grupėje patvirtinta Korupcijos prevencijos politika, nustatančia pagrindinius korupcijos prevencijos principus, reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires. Jų įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo vykdymo standartus.

Siekiame, kad „Energy cells” dirbtų tik nepriekaištingos reputacijos darbuotojai. Užtikrindami jų patikimumą kuriame taip pat ir korupcijai atsparesnę aplinką. Nuo 2022 metų sausio 1 dienos galiojančiame naujos redakcijos Korupcijos prevencijos įstatyme yra nustatyta pareiga patvirtinti sąrašą pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) pateikti informaciją. STT apie asmenį pateikia informaciją, kurios apimtis yra apibrėžta įstatyme. „Energy cells” priimant sprendimą dėl asmens skyrimo į pareigas, kruopščiai vertinama visa pateikta ir turima informacija. Mažareikšmiai, atsitiktiniai faktai ar aplinkybės nėra pagrindas priimti sprendimą neskirti asmens į pareigas ar iš jų atleisti.

Su bendrovėje „Energy cells” patvirtintu sąrašu galite susipažinti čia

Apie „Energy cells” vadovų ir darbuotojų daromus teisės aktų nuostatų ir elgesio normų pažeidimus, vykdomų ūkinių operacijų ir apskaitos pažeidimus, kyšininkavimą, papirkinėjimą, prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą, interesų konfliktus, nepotizmą ir kronizmą, vykdomų pirkimų skaidrumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir nešališkumo reikalavimų pažeidimus, KVIEČIAME: 

pranešti el. paštu [email protected]

arba 

užpildant nuorodoje esančią formą: Užklausa | EPSOG. Energetikos evoliucija.

Informacija siunčiama tik „EPSO-G” korupcijos prevencijos pareigūnui, kuris užtikrina jos siuntėjo konfidencialumą.

Kviečiame susipažinti su pranešimo nagrinėjimo tvarka čia.

Pateikti pranešimą apie galimą korupcijos atvejį Jūs galite ir tiesiogiai Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybai elektroniniu paštu [email protected]